Online MVO Verslag De Duurzame Adviseurs

Dit is hoe De Duurzame Adviseurs helpt Nederland te verduurzamen.

Onze MVO missie

 “Duurzaamheid is, in al zijn aspecten, een concept dat geademd en geleefd wordt binnen onze organisatie. Al meer dan 8 jaar helpen wij andere bedrijven bij het opzetten en ontwikkelen van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als experts op dit gebied zijn we ons dan ook erg bewust van onze voorbeeldfunctie.

Net als in onze werkzaamheden leggen we op dit gebied de lat hoog voor onszelf. De doelen die we voor onszelf hebben opgesteld zijn dan ook erg ambitieus, doch realistisch. Binnen onze organisatie hechten we vooral belang aan vier hoofdzaken: onze medewerkers, de ketens waarin we actief zijn, onze CO2-uitstoot en de maatschappij. Door binnen onze bedrijfsvoering rekening te houden met vier pijlers, werken we aan de duurzame relatie die we als bedrijf hebben met onze medewerkers, klanten en omgeving.

In dit verslag tonen we je graag en met gepaste trots op welke manier we ons hier in 2018 en begin 2019 voor hebben ingezet.”

Nick Van Moerkerk
Algemeen Directeur, medeoprichter

De Duurzame Adviseurs - Nick van Moerkerk

De Duurzame Adviseurs Pijlers

Het team van De Duurzame Adviseurs

Vitaliteit

Onze medewerkers zien wij als het hart van onze organisatie. Binnen alle situaties met enige invloed op onze mensen, kiezen we allereerst voor onze medewerker. In 2020 willen we nog meer inzicht verkrijgen in hun welzijn en de daaraan gekoppelde productiviteit.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzaam Inkopen

Duurzaam Inkopen

Ware duurzaamheid stopt niet bij de voordeur.
Daarom richten we ons op het verantwoord, duurzaam inkopen van producten en diensten.
We gaan ervoor om in 2020 100% duurzaam in te kopen.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs CO2-Uitstoot

CO2-uitstoot

We geven onze klanten advies op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Zelf willen we in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn. Hierin richten we ons in de eerste plaats op reductie. Het overgebleven deel compenseren we volledig.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Maatschappij

Maatschappij

Duurzaamheid gaat verder dan enkel ons eigen bedrijf. Wij vinden het belangrijk om met onze expertise andere initiatieven, zowel nationaal als internationaal, een helpende hand te bieden op het gebied van duurzaamheid.

In ons verantwoord ondernemen hebben we ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel Sustainable Development Goals (SDGs), meegenomen. Elke organisatie richt zich op een relevante selectie om er met elkaar voor te zorgen dat we in 2030 een duurzame wereld hebben gerealiseerd. Juist daarom nemen we deze duurzame doelen ook graag mee in deze rapportage. De 3 SDGs die vooral aansluiten bij de corebusiness en werkwijze van De Duurzame Adviseurs zijn:

Sustainable Development Goal 3 De Duurzame Adviseurs

SDG 3:
Gezondheid & welzijn

Hieraan werken we vooral met onze pijler Vitaliteit. Hierbij richten we ons met name op onze eigen medewerkers. Via onze werkzaamheden bij andere bedrijven dragen we ook hieraan bij, door met name binnen het gebied van MVO hierop in te gaan. We zijn ons dan ook erg bewust van onze voorbeeldrol richting onze klanten en de maatschappij.

Sustainable Development Goal 12 De Duurzame Adviseurs

SDG 12:
Verantwoorde consumptie & productie

Door binnen ons MVO-beleid bewust in te zoomen op onze plek in de keten, willen we bijdragen aan dit doel. Ook hopen we door het uitdragen van onze visie en het aanspreken van onze ketenpartners, dit doel bij andere organisaties meer onder de aandacht te brengen. Voornamelijk de peilers Duurzaam Inkopen en Maatschappij hebben hier aandacht voor.

Sustainable Development Goal 13 De Duurzame Adviseurs

SDG 13:
Klimaatverandering aanpakken

Onze corebusiness richt zich op het ondersteunen van bedrijven die willen verduurzamen. Dagelijks werken we actief aan het verbreden van kennis over manieren waarop klimaatverandering aangepakt kan worden.

Dit gedeelte wordt binnen ons verantwoord ondernemen voornamelijk onderbouwd met de pijlers Duurzaam Inkopen en CO2-uitstoot.

Vitaliteit

Onze medewerkers gaan ons aan het hart. Wie ons bedrijf kent, weet dat we een gemotiveerd, jong team hebben. De gemiddelde leeftijd in ons team is 29 jaar. Juist daarom willen we in hen investeren, zowel voor nu als voor op de lange termijn. Met gemiddeld 2 dagen per werknemer ligt ons ziekteverzuim in 2018 en 2019 erg laag. In 2020 wordt het opstellen van ons personeelsbeleid afgerond. Daarnaast zorgen we er in 2020 voor dat we meer inzicht krijgen in de relatie tussen het welzijn van onze medewerkers en hun productiviteit, zodat we de resultaten van onze inspanningen nog beter inzichtelijk kunnen krijgen.

Het team van De Duurzame Adviseurs
Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs FIT programma

FIT-programma

Sinds eind 2018 bieden we ons personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een FIT-regeling. Hierdoor kunnen zij ieder één keer per week gebruik maken van personal training. Ook faciliteren wij standaard voedzame voedingsproducten en fruit op kantoor en kijken we één keer per jaar specifiek naar de wens op het gebied van fitheid in een individueel begeleidingsgesprek.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Ontwikkeling

Ontwikkeling

We stimuleren zowel zakelijke als persoonlijke ontwikkeling. We bieden medewerkers de mogelijkheid om jaarlijks een opleidingsbudget van €2000,- naar keus te besteden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er regelmatig trainingen gericht op (brede) persoonlijke ontwikkeling verzorgd worden op kantoor.
We hanteren een beloningsbeleid dat hier op in gaat, door een jaarlijkse salarisverhoging te koppelen aan ontwikkelingsdoelen.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Pensioen

Pensioen

We richten ons ook op het welzijn van ons personeel in de toekomst. Zo betalen wij de volledige premie voor de pensioensregelingen, waardoor medewerkers een goed pensioen opbouwen en hier geen eigen bijdrage voor in hoeven te leggen.

Duurzaam Inkopen

Bij het inkopen van producten en diensten zijn wij ons zeer bewust van verschillende criteria, omdat we het voordeel hiervan zien voor de gezondheid van onze werknemers en voor de staat van het milieu. Ons doel is om in 2020 100% duurzaam in te kopen. Dit gaan we realiseren door een duurzaam inkoopbeleid op te zetten en te integreren binnen onze organisatie. We onderzoeken op dit moment hoe we circulariteit hier het best in kunnen meenemen. 

 

 

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzaam inkopen
Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Richtlijnen

Richtlijnen

We kopen onze boodschappen het liefst biologisch in en kiezen vooral voor plantaardige producten. Vanaf 2020 gaan we er voor zorgen dat we de door ons georganiseerde trainingen en evenementen duurzaam aanbieden. Zo houden we rekening met vegetarische catering en Green Key locaties.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzame Merken

Duurzame merken

Onze koffie kopen we in bij Santas, een bedrijf dat sterk bijdraagt aan social return. Daarnaast dragen ze bij aan circulariteit door de verpakkingen op te halen en her te gebruiken.
Ook is er bewust gekozen voor inkoop van presentjes van het merk Tony Chocolony, vanwege hun reputatie binnen het sociale aspect van duurzaamheid.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzame Afvalvermindering

Afvalvermindering

We hebben bewust gekozen voor een schoonmaakdienst die gebruik maakt van ecologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. We doen aan afvalscheiding, waarbij het papierafval ingeleverd wordt bij de in ons pand gevestigde drukkerij. Via hun deelname aan de Chain of Custody van FSC, wordt dit weer opgekocht als papier en hergebruikt.

CO2-uitstoot

In 2018 bedroeg de CO2-uitstoot van De Duurzame Adviseurs 41,6 ton CO2. Hiervan werd 25,2 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies en 16,3 ton CO2 door indirecte GHG-emissies. 80% hiervan werd veroorzaakt door mobiliteit van onze medewerkers. De vliegreizen hebben we direct driemaal gecompenseerd, waardoor de uiteindelijke footprint 41,2 ton CO2 bedraagt.

We zorgen ervoor dat we in 2020 volledig CO2-neutraal zijn. We beseffen ons dat reductie hierin de volledige prioriteit heeft en zullen dit ook doorvoeren in onze maatregelen. We werken toe naar een volledig elektrisch wagenpark in 2020. Daarnaast stimuleren we carpooling en proberen we kilometers te beperken door opdrachten en consultants zo efficiënt mogelijk, op woonplaats, te matchen. Verder kopen we onze elektriciteit volledig groen en van Nederlandse bodem in, waardoor we hierin geen CO2-uitstoot produceren. Het gedeelte dat desondanks op dit moment nog overblijft, compenseren we via een Gold Standard project.

 

 • 2018: 41.6 ton CO2
 • 2019: 41.2 ton CO2

  Maatschappij

  Tot slot zijn wij, om ook zelf meer met onze handen in de aarde te gaan op dit gebied, begin 2019 gestart met het opzetten van een nieuw initiatief binnen ons bedrijf genaamd Impact Advies. Met dit initiatief gaan we een Nederlandse, ANBI-geregistreerde stichting helpen in het analyseren en aanpakken van hun duurzaamheid. Dit doen we geheel vrijblijvend, door onze kennis en kunde in te zetten. Hier zal ten tijde van het volgende jaarverslag meer vordering in zijn gemaakt.

  GRI Commitment

  Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd.

   

  Reikwijdte van het verslag

  Dit verslag betreft de activiteiten van De Duurzame Adviseurs in het jaar 2018 en het begin van 2019. In 2018 bestond de organisatie nog apart uit Dé CO2-Adviseurs en MVO-Consultants. De gegevens van deze bedrijven zijn samengevoegd om de situatie relevant voor het huidige De Duurzame Adviseurs te weergeven. Tijdens het rapporteren zelf hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Contact

  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. 

  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Simone Barents, Adviseur Duurzaamheid.