Online MVO Verslag De Duurzame Adviseurs

Dit is hoe De Duurzame Adviseurs helpt Nederland te verduurzamen.

Onze MVO missie

“Duurzaamheid is, in al zijn aspecten, een concept dat geademd en geleefd wordt binnen onze organisatie. Al meer dan 10 jaar helpen wij andere bedrijven en overheden bij het opzetten en ontwikkelen van hun duurzaamheidsbeleid. Als experts op dit gebied zijn we ons dan ook erg bewust van onze voorbeeldfunctie.

Net als in onze werkzaamheden leggen we op dit gebied de lat hoog voor onszelf. De doelen die we hebben opgesteld zijn dan ook erg ambitieus, doch realistisch. Binnen onze organisatie hechten we vooral belang aan vier hoofdzaken: onze medewerkers, de ketens waarin we actief zijn, onze CO2-uitstoot en de maatschappij. Door binnen onze bedrijfsvoering rekening te houden met vier pijlers, werken we aan de duurzame relatie die we als bedrijf hebben met onze medewerkers, klanten en omgeving.

Ons ambitieuze HR-beleid, ons CO2 neutrale wagenpark en ons duurzame inkoopbeleid zijn mooie voorbeelden van acties die we de afgelopen jaren met ons team hebben doorgevoerd.

In dit verslag tonen we je graag en met gepaste trots op welke manier we ons de afgelopen jaren hebben ingezet en wat onze doelen zijn voor de toekomst.”

Nick Van Moerkerk
Algemeen Directeur, medeoprichter

De Duurzame Adviseurs - Nick van Moerkerk

De Duurzame Adviseurs Pijlers

Het team van De Duurzame Adviseurs

Vitaliteit

Onze medewerkers zien wij als het hart van onze organisatie. Bij ons staat de medewerker voorop en werkgeluk is van groot belang. Vandaar dat wij sinds 2021 bezig zijn om welzijn en daaraan gekoppelde productiviteit van onze medewerkers in kaart te brengen.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzaam Inkopen

Duurzaam Inkopen

Ware duurzaamheid stopt niet bij de voordeur. Daarom richten wij ons op het verantwoord en duurzaam inkopen van producten en diensten. Inkopen doen wij aan de hand van ons ambitieuze inkoopbeleid, dat ook in 2022 leidend zal zijn.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs CO2-Uitstoot

CO2-uitstoot

We geven onze klanten advies op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Zelf willen wij volledig CO2 neutraal zijn. Hierin richten we ons in de eerste plaats op reductie, bijvoorbeeld door het 100% elektrische wagenpark. Het overgebleven deel compenseren wij volledig.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Maatschappij

Maatschappij

Duurzaamheid gaat verder dan enkel ons eigen bedrijf. Wij vinden het belangrijk om met onze expertise andere initiatieven, zowel nationaal als internationaal, een helpende hand te bieden op het gebied van duurzaamheid.

In ons verantwoord ondernemen hebben we ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel Sustainable Development Goals (SDGs), meegenomen. Elke organisatie richt zich op een relevante selectie om er met elkaar voor te zorgen dat we in 2030 een duurzame wereld hebben gerealiseerd. Juist daarom nemen we deze duurzame doelen ook graag mee in deze rapportage. De 3 SDGs die vooral aansluiten bij de corebusiness en werkwijze van De Duurzame Adviseurs zijn:

Sustainable Development Goal 3 De Duurzame Adviseurs

SDG 3:
Gezondheid & welzijn

Hieraan werken we vooral met onze pijler Vitaliteit. Hierbij richten we ons met name op onze eigen medewerkers. Via onze werkzaamheden bij andere bedrijven dragen we ook hieraan bij, door met name binnen het gebied van MVO hierop in te gaan. We zijn ons dan ook erg bewust van onze voorbeeldrol richting onze klanten en de maatschappij.

Sustainable Development Goal 12 De Duurzame Adviseurs

SDG 12:
Verantwoorde consumptie & productie

Door binnen ons MVO-beleid bewust in te zoomen op onze plek in de keten, willen we bijdragen aan dit doel. Ook hopen we door het uitdragen van onze visie en het aanspreken van onze ketenpartners, dit doel bij andere organisaties meer onder de aandacht te brengen. Voornamelijk de peilers Duurzaam Inkopen en Maatschappij hebben hier aandacht voor.

Sustainable Development Goal 13 De Duurzame Adviseurs

SDG 13:
Klimaatverandering aanpakken

Onze corebusiness richt zich op het ondersteunen van bedrijven die willen verduurzamen. Dagelijks werken we actief aan het verbreden van kennis over manieren waarop klimaatverandering aangepakt kan worden.

Dit gedeelte wordt binnen ons verantwoord ondernemen voornamelijk onderbouwd met de pijlers Duurzaam Inkopen en CO2-uitstoot.

Vitaliteit

Onze medewerkers gaan ons aan het hart. Wie ons bedrijf kent, weet dat we een gemotiveerd, jong team hebben. Afgelopen jaar zijn wij hard gegroeid zo gingen wij van 8 FTE in 2019 naar 14 FTE in 2021. Een mooi groeiend team waarin wij graag investeren, zowel voor nu als voor op de lange termijn. Daarom is in 2020 een passend HR beleid opgesteld. Om nog beter te kunnen investeren hebben wij dit beleid verder aangescherpt voor 2022. Zo is het FIT-programma uitgebreid en is er (nog) meer ruimte voor ontwikkeling. In 2020 hadden wij als doel om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen welzijn van onze medewerkers en hun productiviteit. Daarom zijn wij in oktober 2021 gestart met een jaarlijks MTO onderzoek en een 6-wekelijkse tevredenheidsmeter van Moodindicator.

Het team van De Duurzame Adviseurs
Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs FIT programma

FIT-programma

Sinds 2018 bieden wij ons personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een FIT-regeling. Hierdoor kunnen zij één keer per week gebruik maken van personal training en onbeperkt vrij sporten. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid, het zorgt ook voor teambuilding! Daarbij organiseren wij twee maandelijkse sport activiteiten, zoals een cursus padel en het afsluiten van de studiedag met een sportieve activiteit. Op kantoor faciliteren wij standaard voedzame voedingsproducten en fruit. Vanaf 2022 is er ook een persoonlijk vitaliteitsbudget voor iedere werknemer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich fit en happy voelt. Elk jaar kan gebruik gemaakt worden van een individueel begeleidingsgesprek op het gebied van fitheid.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Ontwikkeling

Ontwikkeling

We stimuleren zowel zakelijke als persoonlijke ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken bieden wij medewerkers een jaarlijks opleidingsbudget van €2.250,- dat naar keuze besteed kan worden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er regelmatig trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling verzorgd worden. Eerder was ons beloningsbeleid gekoppeld aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Vanaf 2022 gaan wij werken met collectieve targets. Wanneer deze gehaald zijn zal elke medewerker de bonus ontvangen. Dit om onderlinge samenwerking te bevorderen, alleen samen kunnen wij onze missie behalen!

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Pensioen

Pensioen

We richten ons ook op het welzijn van ons personeel in de toekomst. Zo betalen wij de volledige premie voor de pensioensregelingen, waardoor medewerkers een goed pensioen opbouwen en hier geen eigen bijdrage voor in hoeven te leggen.

Duurzaam Inkopen

Bij het inkopen van producten en diensten zijn wij ons zeer bewust van verschillende criteria. Dit omdat wij het voordeel hiervan zien voor de gezondheid van onze medewerkers en voor de staat van het milieu. Daarom is ons doel om alles duurzaam in te kopen. Om dit te kunnen bereiken hebben wij een passend inkoopbeleid met verschillende duurzame criteria. Het gaat hierbij om de inkoop van producten voor onze organisatie, geschenken voor medewerkers en klanten en diensten die wij inkopen bij leveranciers. Denk o.a. aan de schoonmaak, leaseauto’s, catering bij evenementen en ons pensioen.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzaam inkopen
Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Richtlijnen

Richtlijnen

Wij willen zo min mogelijk nadelige effecten hebben op het milieu en de maatschappij. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen hebben wij een aantal criteria opgesteld voor onze inkoop. Zo vragen wij ons altijd eerst af of de aankoop wel echt nodig is. Als dit het geval is kopen wij zo veel mogelijk lokaal in. Producten die wij kopen zijn aantoonbaar duurzaam. Zo kopen wij onze boodschappen in via Picnic, een duurzame keuze o.a. omdat zij elektrisch rijden en hun plastic tassen recyclen. Boodschappen zijn zo veel mogelijk biologisch en kiezen vooral voor plantaardige producten. Producten waarbij dit mogelijk is kopen wij kopen wij hergebruikt, gerecycled of circulair in. Zo krijgt het product bij ons een tweede leven. Bij het organiseren van trainingen en evenementen kijken wij ook naar duurzaamheid. Zo is catering vegetarisch en maken wij gebruik van Green Key locaties.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzame Merken

Duurzame merken

Koffie op ons kantoor is biologisch en ingekocht bij Caffè Cornonel. Thee wordt ingekocht bij Simon Lévelt. Losse thee met biologisch afbreekbare theefilters. Een bewuste keuze, niet enkel omdat het biologisch is, maar ook omdat het bedrijf zich inzet voor de maatschappij. Zo helpen zij koffie- en theeboeren met de overstap naar biologische landbouwmethoden. Andere producten voor bij de koffie en thee wordt ingekocht bij Santas, een bedrijf dat bijdraagt aan social return en zich inzet voor de circulariteit van hun producten. Omdat wij fitte en gezonde medewerkers belangrijk vinden hebben zij allemaal een sportoutfit gekregen van biologisch katoen. Daarnaast krijgt elke medewerker een uitwisbaar schrijfblok van Bambook voor al hun aantekeningen. Andere presentjes voor onze medewerkers en klanten kopen wij bij duurzame merken afhankelijk van de gelegenheid.

Online MVO verslag De Duurzame Adviseurs Duurzame Afvalvermindering

Duurzame werkplek

We hebben bewust gekozen voor een schoonmaakdienst die gebruik maakt van ecologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. De schoonmaak zelf wordt gedaan door toppers met afstand tot de arbeidsmarkt. De inkooprichtlijnen waren ook belangrijk tijdens de herinrichting van onze kantoorruimte. Zo hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande meubilair. Extra ingekochte bureaus en bureaustoelen zijn tweedehands. Stoelen voor onze vergadertafels en de lunchruimte zijn van Vepa en gemaakt van recyclede petflessen en staal. Ook doen wij aan afvalscheiding, waarbij het papierafval wordt ingeleverd bij de ons pand gevestigde drukkerij. Via hun deelname aan de Chain of Custody van FSC wordt dit weer opgekocht als papier en hergebruikt.

CO2-uitstoot

In 2018 bedroeg de CO2-uitstoot van De Duurzame Adviseurs 41,6 ton. Het grootste deel, namelijk 80%, bleek veroorzaakt door de mobiliteit van onze medewerkers. Aangezien het ons doel is om uiteindelijk volledig CO2-neutraal te zijn, beseften wij ons dat deze uitstoot verminderd moest worden. Het streven was om in 2021 een volledig elektrisch wagenpark te hebben. En dit is gelukt! Dit is dan ook direct terug te zien in de footprint. De meeste uitstoot kwam van de elektra die nodig is voor ons wagenpark. Op het kantoor beschikken wij over groene Nederlandse elektra, zowel voor de kantoorruimte als voor de laadpalen. Van het laden via publieke laadpunten is de herkomst van de stroom vaak onbekend, daarom hebben wij voor de zekerheid deze volledig vergroend met GvO’s van een zonnepark in Geffen. Hierdoor bedroeg de uitstoot het afgelopen jaar nog maar 4 ton CO2!

 

 • 2018: 41.6 ton CO2
 • 2019: 41.2 ton CO2
 • 2020: 4 ton

  Maatschappij

  Tot slot zijn wij, om ook zelf meer met onze handen in de aarde te gaan op dit gebied, begin 2019 gestart met het opzetten van een nieuw initiatief binnen ons bedrijf genaamd Impact Advies. Met dit initiatief gaan we een Nederlandse, ANBI-geregistreerde stichting helpen in het analyseren en aanpakken van hun duurzaamheid. Dit doen we geheel vrijblijvend, door onze kennis en kunde in te zetten. Hier zal ten tijde van het volgende jaarverslag meer vordering in zijn gemaakt.

  GRI Commitment

  Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd.

   

  Reikwijdte van het verslag

  Dit verslag betreft de activiteiten van De Duurzame Adviseurs in het jaar 2018 en het begin van 2019. In 2018 bestond de organisatie nog apart uit Dé CO2-Adviseurs en MVO-Consultants. De gegevens van deze bedrijven zijn samengevoegd om de situatie relevant voor het huidige De Duurzame Adviseurs te weergeven. Tijdens het rapporteren zelf hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Contact

  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. 

  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Simone Barents, Adviseur Duurzaamheid.